ight Rain no Ato V (Godanme no yoru no ame), da série Eight Views of The Store of Loyal Retainers (Chûshingura hakkei)

Ukiyo-e
Ukiyo-e